EXHIBITIONS

Exhibition 2019

Classics of political philosophy

 


1-filozof-tytul1
Klasycy filozofii polityki

 

Do you know their works? creation time? interpretations of reality?


1-Kolaże20

BWNPISM

1-20190306_090419

1-20190306_090305

 

arystoteles-i-platon

johnstuartmill1-2x

plakat3

————————————————————————————————————

————————————————————————-

Exhibition 2018

————————————————————————————————————————————-

title

Poland  celebrates  100th  Anniversary   of  independence

Udział Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

logotypy2

w Programie NIESKOŃCZENIE NIEPODLEGŁA

pod patronatem Ośrodka KartaOsrodek KARTA_New_Logo_CMYK

logo_NIESKONCZENIE_NIEPODLEGLA_kolor

1-TYTULOWA1-001

oprac. Ewa Busse

1-Kolaże12

 

roze

Kalendarium wg niepodlegla.gov.pl

           Przed odzyskaniem niepodległości

******* AKT 5 LISTOPADA 1916 – NADZIEJA DLA POLSKI *******

I wojna światowa

WIELKA-WOJNA

Bibliografia:

 1. America and the new Poland, by H. H. Fisher with the collab. of Sidney Brooks, New York 1928.
 2. 1914-1918 : studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Marian Zgórniak, Kraków 1987.
 3. Les efforts de la Pologne pour la reconstruction d’un état indépendant , Marceli Handelsman, Paris 1933.
 4.  Historia wojenna Legionów Polskich : powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII-XI 1914)., Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński ; Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Warszawa 2014..
 5. Jak wojował Piłsudski za Polskę i o wojnie światowej, Albin Jura, Kraków 1920.
 6. Legioniści i inni : pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, Marcin Jarząbek, Kraków 2017.
 7. Między Habsburgami a Hohenzollernami : rywalizacja niemiecko – austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Damian Szymczak, Kraków 2009.
 8. Odbudowa państwa polskiego, 1914-1918, Janusz Pajewski, Warszawa 1985.
 9. Polityka polska i odbudowanie państwa : z dodaniem memorjału „Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919, Roman Dmowski, Warszawa 1926.
 10. Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Cezary Berezowski, Warszawa 1934.
 11. Sprawa polska podczas wojny światowej, Stanisław Filasiewicz, Cieszyn 1921.
 12. Wielka Wojna i niepodległość Polski, Tadeusz A. Kisielewski, Poznań 2014.
 13. Wielka Wojna Polaków 1914-1918, Andrzej Chwalba, Warszawa 1918.
 14. Wierna służba : wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915, pod red. Al. Pilsudskiej [et al.], Warszawa 1927.
 15. Wygrać Polskę : 1914-1918, Tomasz Schramm, Warszawa 1989.
 16. Z dni zawieruchy dziejowej : 1914-1918, Stanisław Srokowski, Kraków 1932.

 

Warszawa, październik 1918

7 października 1918 Rada Regencyjna ogłasza niepodległość zjednoczonej Polski,

23 października Rada powołuje nowy rząd z Józefem Świeżyńskim, zdominowany przez endecję, przekazany Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada 1918

 

regencyjnaNW

Relacja księcia Zdzisława Lubomirskiego z przekazania rządu (więcej…)

fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, źródło: Dzieje.pl  http://dzieje.pl/aktualnosci/rada-regencyjna;

monitor

Fundacja Książąt Lubomirskich, ogłoszenie niepodległości

Bibliografia:

 1. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918), Zdzisław Julian Winnicki, Wrocław 2017.
 2. Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli Eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska, Gdańsk 2017.

 

 

Kraków, 31 października 1918

1918-19krakow
Fot: Krzyż Wyzwolenia, Bolesław Roja, Roman Florer, Antoni Stawarz, źródła: Muzeum Historii Polski: Majówka ze Stawarzem, oprac.: Janusz Tadeusz Nowak, http://www.stawarz.podgorze.pl/index.html; http://dzieje.pl/aktualnosci/krakow-uczcil-99-rocznice-wyzwolenia-spod-wladzy-zaborczej, Odzyskanie niepodległości na lotnisku Rakowice, Muzeum Lotnictwa Polskiego, http://www.muzeumlotnictwa.pl/historia/odzyskanie_niepodleglosci_na_lotnisku/index.php; http://info-poster.eu/znani-nieznani-zapomniani-3-plk-pil-roman-florer-1888-1973/

Bibliografia:

 1. Kraków między wojnami : kalendarium 28 X 1918 – 6 IX 1939, Czesław Brzoza.
 2. Kraków pierwszy wygnał zaborców, Gazeta Krakowska 2012.
 3. Organizacja „Wolność” 1918 : polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej i losy jej bohaterów, Jerzy Giza, Kraków 2011
 4. Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku, Adam Chmiel, Kraków 1929.
 5. Wieża wolności 1918 : w 90. rocznicę wyzwolenia Krakowa , Janusz Tadeusz Nowak, Kraków 2008.

 

Republika Tarnobrzeska, 6 listopada 1918

1-rep-tarnobrz3

Bibliografia:

 1. „Republika Tarnobrzeska” w świetle faktów i dokumentów, oprac.: Zdzisława Trawińska, Augustyn Ciulik.
 2. Republika Tarnobrzeska” w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu, Józef Rawski, Tarnów 1993.
 3. Republika Tarnobrzeska (1918-1919) : fakty i mity. Marek Przeniosło, W: Polska w XIX i XX wieku : społeczeństwo i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego | 2013.s. 477-484
 4. Republika Tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów : materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej 60-leciu Republiki Tarnobrzeskiej,  Tarnobrzeg 1982.

 

 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej   w Lublinie, z premierem Ignacym Daszyńskim

Źródło:Teatr NN http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/31949/Lublin_1918.pdf

Bibliografia:

 1. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, oprac. Jan Lewandowski, Lublin 1978.
 2.  Przed trzydziestu laty : w rocznicę pierwszego rządu odrodzonej Polski Niepodległej 7 listopada 1918 r. Lidia Ciołkoszowa. Londyn 1948.
 3. Stolico Polski, Warszawo! Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, druk ulotny Lublin 1918.
 4. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, red. nauk. Ewa Maj, Lublin 2009.

 

Obrona Lwowa – 1 listopada

1918 – 29 kwietnia 1919

1918-19lwow

 

Bibliografia:

 1. Bitwa pod Lwowem, oprac. Tadeusz Pawlik, Chełm 2007.
 2. Bój o Lwów : (z walk armji ochotniczej z 1920 roku),  Jerzy Pogonowski ; słowem wstępnem zaopatrzył Czesław Mączyński ; reprodukcje portretów i il. wykonała Wanda Żygulska-Pogonowska, Warszawa 1992.
 3. A city fights for freedom : the rising of Lwów in 1918-1919, by Rosa Bailly ; translated from the French by Samuel S. B. Taylor, London 1956.
 4. 1919 Lwów, Iwona Kienzler. Warszawa 2014.
 5. Legendy i fakty, Bolesław Roja, Warszawa 1931, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 6. Lwów 1918-1919, Michał Klimecki, Warszawa 2011.
 7. Lwowskie Orlęta : czyn i legenda, Stanisław Sławomir Nicieja. Warszawa 2009.
 8. Miasto walczy o wolność : obrona Lwowa w latach 1918-1919, Rosa Bailly ; przekł. z jęz. ang. Waldemar Gross, Lublin 2011.
 9. Między Sanem a Zbruczem : walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Maciej Kozłowski, Kraków 1990.
 10. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 1, Relacje uczestników, przedm., przypisy, indeks Artur Leinwald, Warszawa 1991.
 11. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 3, Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewidencja uczestników walk, lista strat, [oprac. Eugeniusz Wawrzkowicz, Józef Klink], Warszawa 1994.
 12.  Oswobodzenie Lwowa : [(1-24 listopada 1918 roku)]. T. 1 i 2, Czesław Mączyński, Warszawa 1921.
 13. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią : 1918-1919, Michał Klimecki, Warszawa 2000.
 14. Rocznik Towarzystwa Badania Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich,  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=13870&dirds=1&tab=3 .
 15. Walki o granice II RP, dzieje.pl, http://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-walki-we-lwowie-zakonczyly-sie-polskim-zwyciestwem .
 16. Z dni grozy we Lwowie : (od 1-22 listopada 1918 r.) : kartki z pamiętnika, świadectwa – dowody – dokumenty : pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy, Franciszek Salezy Krysiak, Kraków 1919.
 17. Z dziejów oblężenia i odsieczy Lwowa w latach 1918-1920, Józef Białynia Chołodecki, Lwów 1924.

 

Rząd Polski zaprzysiężony 18 listopada 19181-Rzad_1918W skład rządu weszli przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, „Wyzwolenie” i „Lewica”. 

 

Poznań 1918/1919 – Powstanie Wielkopolskie

WIELKOPOLSKIE-NW

Kazimierz Grudzielski, Józef Dowbor-Muśnicki, Ignacy Jan Paderewski, Powstańcy – fot. zbiorowe.

1-paderewski.nypl_.digitalcollections.

Bibliografia:

 1. „Determinacja połączona z rozwagą” : w dziewięćdziesięciolecie Powstania Wielkopolskiego, Marceli Kosman,  Poznań 2008.
 2. Moje wspomnienia, Józef Dowbór-Muśnicki, Poznań 2013.
 3. Od idei do czynu : myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Janusz Karwat, Poznań 2002
 4. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 : bibliografia za lata 1988-2008 : (wybór). , oprac. A. Bartkowiak, Poznań 2008.
 5. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : spojrzenie po 90 latach, Marek Rezler,  Poznań 2008.
 6. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : bibliografia w wyborze, Beata Nowak, Marek Rezler, Poznań 1988.
 7. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze : próba analizy i syntezy, J. Karwat,  Poznań 2012.
 8. Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27. 12. 1918., Karol Rzepecki , Poznań 1919.
 9. Powstańcy wielkopolscy … : biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, red. Bogusław Polak, Piotr Adamczewski, Poznań 2005.
 10. Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Paweł Anders, Poznań 2008.
 11. Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Anna Barłóg-Mitmańska, Poznań 2008.
 12. W marszu i w bitwie : szlakiem powstańców wielkopolskich : 1914-1919, L. Prauziński, A. Ulrich, Poznań 1948.
 13. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom : wspomnienia, Wojciech Jedlina-Jakobson, Toruń 1936.

 

Powstania Śląskie 1919 1920 1921

1918-19d

 

300px-PowstaniaŚląskie

Bibliografia:

 1. Archiwum Powstań Śląskich. Seria 1, Okres pierwszego powstania 1919 roku. T. 1, Edward Długajczyk, Paweł Parys, ; Katowice 2017.
 2. Hej, Ślązacy naprzód marsz… : powstania śląskie 1919, 1920, 1921 na fotografiach , Witold Iwaszkiewicz, Michał Lis, Urszula Zajączkowska, Opole 2011.
 3. Jacyś ludzie : powstańcy śląscy w obiektywie Stanisława Gadomskiego, Katowice 2005.
 4. Księga poległych w powstaniach śląskich 1919-1920-1921, [podał do dr. Edward Długajczyk], Katowice 2005.
 5. Powstania śląskie , Lech Wyszczelski, Dariusz Radziwiłłowicz, Warszawa 1996.
 6. Powstania śląskie, Wiesław Dobrzycki, Warszawa 1971.

Wojna polsko-bolszewicka 1919/1920

warszawska-bitwa4

 

 

Bibliografia:

 1. Bitwa warszawska, Marian Kukiel ; oprac. Krzysztof Filipow, Zbigniew Wawer, Warszawa 2005.
 2. Bitwa warszawska 1920 : o Polskę i Europę, Janusz Cisek, Marek Cisek, Warszawa 2012.
 3. Bitwa warszawska 1920 roku w obronie niepodległości, pod red. nauk. Janusza Odziemkowskiego, Warszawa 2006.
 4. Cud nad Wisłą : bitwa warszawska 1920, Marek Tarczyński, Warszawa 1990.
 5. Nad Wisłą i Wkrą : studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Władysław Sikorski, Warszawa 2015.
 6. Operacja warszawska sierpień 1920, Lech Wyszczelski, Warszawa 2006.
 7. Wojna światów 1920 : Bitwa Warszawska, Grzegorz Nowik, Poznań 2011.

 

1918-1921  W  PRASIE CODZIENNEJ

 

1-1-wystawa-1a

Koniec wielkiej wojny

 

1-wilson
Akt 5 Listopada 1916 – nadzieja dla Polski, więcej: Muzeum Historii Polski, http://muzhp.pl/pl/e/1442/akt-5-listopada-wywiad

1-1918

KURJER WARSZAWSKI 11 LISTOPADA 1918, ŹRÓDŁO: e-BUW-Elektroniczna Biblioteka Cyfrowa UW

 

1-11listopada-goniec

GONIEC KRAKOWSKI 12 LISTOPADA 1918, ŹRÓDŁO: fbc

 

1-dziennik poznanski

Dziennik Poznański 13 listopada 1918, źródło Polona

ignacy-paderewski-w-1918-r-tyg-ilustr-1919-1

Tygodnik Ilustrowany 1919, nr 1. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

 

1-ulotka1

Godzina_Polski 1918 11 listopada nr 309, Łódź (Bibl. Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej ….(więcej…)

 

mini

Kuryer Śląski, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

 

1-1-z20953437V,Specjalne-wydanie--Gonca-Czestochowskiego-z-10-lis-001

GONIEC CZĘSTOCHOWSKI 10 LISTOPADA 1918, ŹRÓDŁO: FBC

1-wiad-pol-9-11-1918

1-dziennik-wilenski

Dziennik Wileński, 21 listopada 1918, źródło: Polona

1-konst

1-Konstytucja z 17 marca 1921 r.view

Tekst „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : 17 marca 1921 r. w brzmieniu znowelizowanem ustawą z 2 sierpnia 1926 roku” ( więcej…)

1-ludzie-001

  1. Foto: Józef Haller, Edward Śmigły-Rydz, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Kazimierz Sosnkowski, Stanisław Żytkiewicz, Ignacy Jan Paderewski

OJCOWIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ wg niepopodlegla.gov.pl (więcej…)

 

pilsudski-dmowski
Roman Dmowski, Józef Piłsudski

1-legion5

z_lubomirski
książe Zdzisław Lubomirski

roze

Zdziaslaw_Tarnowski_-_zdjęcie_z_atelier_J._Mien_&_Sebald_-_Kraków
Zdzisław Tarnowski, By J. Mien & J. Sebald – Photo, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36782136

antos_petrykieiwicz_grafika_patria_16_stycznia_1919

1-1-haller

1-Englich-NAC-SM0_1-A-2289

1-Ponikowski-NAC-SM0_1-A-1832

1-illakowiczowna
fot. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej
1-sobolewska
fot. za A. Chwalba, Legiony…

1-WYSTAWA-MIEJSCA1

 

 

1-MAPA3

Walki Legionów Polskich

1-mapa51-mapa6

1-warszawanw
Warszawa 1914-1920, ze zbiorów L. Królikowskiego

 

MIEJSCA 

–  I WOJNA ŚWIATOWA WARSZAWA 1914-1918 – ZOB. ZDJĘCIA NA FOTOPOLSKA  …

1-1-iirzeczpospolita-do 1939

  1. Polska niepodległa 1918

 

mapa-2Drogi ku niepodległości Polski wg niepodlegla.gov.pl

1-mapa-turyst-2

1918 – mapa turystyczna Polski

 

1-BHP

1-1-obraz-61-1-obraz-1 1-1-Ulan_w_walce1-1-obraz-41-kasztanka10-wojciech kossak

1-orlęta lwowskie

Książki

1-sen-o-potedze

1-wielka wojna

1-mączynski

1-prez-warszawy

1-Lublin-miedzy-wojnami

1-mistrzowska

INDEPENDENCE:  Book collection

– Library of Faculty of Political Science and International Studies –  Książki ze zbiorów BWNPiSM-nt Polski niepodległej (więcej….)

Sources: 

1. Muzeum Historyczne Krakowa https://historia.org.pl/2014/08/06/fotografie-powstancow-styczniowych-przekazane-do-muzeum-historycznego-krakowa/ .

2. Map of Poland 1918, oprac. Witold Skarga-Dobrowolski, Wyd. nakł. Zakł. Litogr.-drukarski J. Pietrzykowskiego, Lublin 1918.

3. Chwalba A. Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 2018.

4. Nowak J.T. , Szlak bojowy legionów polskich, Kraków 2014, foto i mapy.

5. Roszkowski W. Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, Kraków 2018.

Historical websites:

1. Dzieje.pl

2. Histmag.org

3. National Digital Archives

4. Polish Army Museum

5. Polska – Stulecie niepodległości

6. Wystawa w Kijowie

 

 

————————————————————————————————————————-

 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s